Skip to main content

Platforma e-learningowa Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej


"Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka"
Leonardo da Vinci 


Wiedza i informacja to podstawa każdego przedsięwzięcia i klucz do skutecznej pracy w dowolnej dziedzinie. Mając na celu rozwój branży turystycznej oraz podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w tym sektorze, Wielkopolska Organizacja Turystyczna stworzyła platformę szkoleniową skierowaną do wszystkich profesjonalnie zajmujących się turystyką. Udostępniamy szkolenia skierowane zarówno do pracowników bezpośrednio obsługujących klienta, jak i do managerów czy osób podejmujących decyzje strategiczne. 

Wszystkie szkolenia zamieszczone na platformie e-learningowej są bezpłatne i dostępne dla każdego zainteresowanego. Wymagane jest jedynie założenie konta użytkownika. Każdy kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, a uczestnik szkolenia, który uzyska wynik pozytywny, otrzymuje certyfikat potwierdzający udział. Użytkownicy mogą powracać do treści kursów dowolną liczbę razy – dla uzupełnienia lub zweryfikowania informacji. Nasza platforma oferuje również pełną elastyczność w przyswajaniu wiedzy, zatem nie ma ograniczenia czasowego, w jakim należy zrealizować całość danego szkolenia. 

Nasze szkolenia zostały przygotowane przez profesjonalny zespół trenerów. W jego składzie znaleźli się praktycy i naukowcy specjalizujący się w danej dziedzinie. To gwarantuje jakość oraz zgodność z najnowszą wiedzą. W przypadku zagadnień o szczególnie dynamicznej naturze będziemy dokładać wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były zawsze aktualizowane. Ponadto zachęcamy do skorzystania z dodatkowych materiałów: zapisu naszych webinariów i konferencji oraz podręczników. 


Turystyka dostępna 

Turystyka dostępna to obszar, którego znaczenie rośnie z roku na rok. Umożliwienie dostępu do rekreacji i wypoczynku wszystkim osobom, bez względu na ich ograniczenia (wynikające z niepełnosprawności czy wieku), jest wciąż wyzwaniem dla branży. Dlatego pierwszy cykl szkoleń, który przygotowaliśmy dla osób zawodowo związanych z turystyką, poświęcony jest właśnie turystyce dostępnej. To odpowiedź na oczekiwania branży dotyczące podnoszenia kwalifikacji, a jednocześnie wkład ciągłe polepszanie jakości usług turystycznych w Wielkopolsce. 

Platforma e-learningowa Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej powstała w ramach realizacji zadania publicznego pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 


Logo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii