Skip to main content

3 Courses

Turystyka Dostępna

Obsługa klienta niepełnosprawnego

Szkolenie skierowane do osób mających bezpośredni kontakt z klientami (obsługa kas biletowych, przewodnicy, ochrona obiektu itp.).

Turystyka Dostępna

Uwarunkowania i praktyka turystyki dostępnej

Szkolenie skierowane do osób decyzyjnych/kadry zarządzającej obiektami turystycznymi.

Turystyka Dostępna

Standardy WCAG 2.1, czyli wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych

Szkolenie skierowane do osób prowadzących strony internetowe obiektów turystycznych, redaktorzy treści.